Informácie o zdravotnom stave klientov aj cez telefón5. 2. 2021 11:33

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi (ďalej len ZpS) informuje, že v prípade záujmu môžu rodinní príslušníci klientov z objektu na Ul. M. Rázusa získať informácie aj na telefonickej linke.

Telefonická linka na ambulanciu Ul. M. Rázusa 046/541 60 62 alebo 0903 353 263 je vyhradená pre informácie o zdravotnom stave klientov. Linka je k dispozícii denne v čase od 13:00 do 14:00 hod.

ZpS na Ul. M. Rázusa je z dôvodu šírenia COVID-19 v karanténe s účinnosťou od 26.1.2021.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri