Informácie o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu1. 3. 2019 06:38

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu.


Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (hnedé  nádoby) začína v tomto roku v 10. týždni od 4.marca 2019. Interval zberu bude realizovaný počas mesiacov marec a apríl 1x za 14 dní (10,12,14 a 16. týždeň). Od 29.apríla 2019 (18. týždeň) bude biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov vyvážaný jeden krát za týždeň.

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu bude realizovaný len  z nádob, ktoré boli pridelené občanom, na základe podanej žiadosti. Občania, ktorí majú záujem o pridelenie nádoby, môžu požiadať o nádobu na  MsÚ č. dverí B105 (budova SLSP, 1.poschodie).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri