Informácie o účasti na pohrebných obradoch12. 1. 2022 15:04

Účasť na pohrebných obradoch v interiéri Domu smútku v Prievidza počnúc dňom 12. januára 2022.

Na základe VYHLÁŠKY č. 2/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a po konzultácii s riaditeľkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach, sa dňom 12. januára 2022 stanovujú pravidlá pre účasť na pohrebných obradoch vzhľadom na kapacitu Domu smútku v Prievidzi takto :
Maximálny počet osôb je stanovený počtom sedadiel s odstupmi, t. j. 22 osôb + max. 15 osôb na státie  – t. j.  max. 35 okrem najbližšej rodiny, ktorá má vyhradené sedenie v jednej lavici pod katafalkom.

Pre účastníkov platia základné povinnosti:
1.) mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,    
2.) použiť dezinfekciu rúk,     
3.) dodržiavať odstupy
4.) zapísať sa do zoznamu účastníkov obradu.                                   

Správa cintorína


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri