Informácie o prerušení dodávky tepla19. 11. 2013 12:12

Spoločnosť PTH, a.s. Prievidza oznamuje, že nastala porucha na tepelnom zariadení. Porucha vznikla na hlavnom primárnom rozvode tepla v dôsledku úniku teplonosného média.

Bez dodávky tepla sú časti mesta:
Zápotôčky.
Nové mesto
Necpaly sídlisko
sídlisko Sever


Podľa vyjadrení spoločnosti PTH by porucha mala byť odstránená ešte dnes vo približne o 17 h. V súčasnosti sa pracuje na odstránení poruchy.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri