Informácie o prerušení dodávky tepla29. 11. 2013 15:06

Spoločnosť PTH, a.s. Prievidza oznamuje, že nastala porucha na tepelnom zariadení. Porucha vznikla na hlavnom primárnom rozvode tepla v dôsledku úniku teplonosného média.

Bez dodávky tepla je časť mesta: Zapotôčky - Nové mesto. Podľa vyjadrení spoločnosti PTH je porucha vážnejšieho charakteru. V súčasnosti sa intenzívne pracuje na jej odstránení. Dodávka tepla bude po odstránení havárie bezodkladne obnovená.

Prievidzské tepelné hospodárstvo sa odberateľom tepla za vynútené prerušenie dodávky tepla ospravedlňuje.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri