Informácia o zasadnutí VVO II-sídlisko Píly4. 1. 2019 11:05

Výbor volebného obvodu II – sídliska Píly oznamuje obyvateľom, že 1.riadne zasadnutie výboru v roku 2019 sa bude konať štvrtok 10. januára 2019 o 17.30 h  v Dome kultúry na Ul. F. Madvu  č. 11.

Ďalšie zasadnutia budú spravidla prvý štvrtok v mesiaci.
 
Ing. Ľuboš JELAČIČ, predseda VVO II.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri