Informácia o úradných hodinách na MsÚ Prievidza2. 7. 2020 15:23

Informujeme verejnosť o úradných hodinách na MsÚ Prievidza.

MsÚ v Prievidzi je pondelka 1. júna otvorený nasledovne:
- pondelok až štvrtok  7.00 – 15.00 h
- piatok – zatvorené

Úradné hodiny pre verejnosť budú v pondelok až štvrtok v čase od 8.00h  do 12.00 h, a od 13.00 h do 14.30 h.

Počas prestávky od 12.00 – 13.00 h bude vykonávaná dezinfekcia priestorov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri