Informácia o pripravenom projekte na modernizáciu domu kultúry13. 10. 2021 08:52

Prievidzskí poslanci odsúhlasili  projektový zámer na modernizáciu domu kultúry za takmer 280 000 eur. V prípade schválenia žiadosti by projekt zvýšil kvalitu služieb v kultúrnom dome a to hlavne zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a zvýšenia hygienických štandardov.

Obsahom projektu je predovšetkým nákup sedadiel a zásuvného hľadiska do sály (a na balkón) s možnosťou uzamknutia každého druhého sedadla. Táto položka spĺňa modernizáciu a zvýšenie kvality služieb. Projekt počíta so zvýšením hygienických štandardov pre zamestnancov a pre návštevníkov kultúrneho strediska a to zakúpením bezobsluhových turniketov s dezinfekciou rúk, čítačkou QR kódov, germicídnych žiaričov na zabezpečenie potrebnej dezinfekcie pred a po kultúrnej udalosti a čističky vzduchu do priestorov kultúrneho strediska. Zlepšenie služieb by pozostávalo z modernizácie technického zázemia kultúrneho domu, tak aby bolo technicky možné vysielať online aj počas prípadnej ďalšej pandémie, tak aby kultúrne centrum nestratilo svoju klientelu.

Názov projektu: Udržateľná kultúra v meste Prievidza Celkový rozpočet projektu: 279 059,73 € Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt: 210 000 €
Maximálna požadovaná výška NFP: 200 000 €
Kofinancovanie oprávnených výdavkov žiadateľom – Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza: 5% - 10 000 €
Predpokladané neoprávnené výdavky na projekt: 69 059, 73 €


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri