Informácia k roznášaniu Oznámení o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajovLorem ipsum dolor sit amet 29. 9. 2017 13:57

Mesto Prievidza bude doručovať v dňoch od 3. do 8. októbra 2017  do každej domácnosti Oznámenie o čase a mieste konania volieb, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Mesto Prievidza dáva do pozornosti, že v oznámení sa neuvedú mená a priezviská voličov - členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu, a to názov ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu. Obec doručí oznámenie v počte jeden kus do každého rodinného domu (aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami) a do každého bytu v bytovom dome, v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov.

Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, mesto doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri