Indikatívne projektové zámery zbierajú do 15. marcaLorem ipsum dolor sit amet 21. 2. 2019 14:44

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznámil, v súvislosti s blížiacim sa termínom vypracovania návrhu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a v nadväznosti na príslušné uznesenie Vlády SR, zber indikatívnych projektových zámerov.

Zbierané projektové zámery majú byť indikáciou súčasných vízií a schopností zahrnutých hráčov v regióne. Umožnia vytvoriť prehľad informácií o tom, aké projekty a v akom rozsahu sú dnes zainteresované strany schopné pripraviť. Projektové vízie budú brané ako oblasti, ktoré je potrebné preveriť aj z pohľadu dostupnosti financovania, napríklad aj z aktuálneho programového obdobia či štátneho rozpočtu.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu upozorňuje, že cieľom tohto zberu nie je jednotlivé projektové zámery vyhodnocovať a schvaľovať, ale pomôcť identifikovať priority, ktoré je možné podporiť v tomto programovom období a zároveň, ktoré je potrebné z dlhodobého hľadiska pokryť, aby sa podporila úspešná transformácia regiónu.

Hodnotenie projektových zámerov, ktoré budú neskôr pretvorené do samotných projektov, bude prebiehať štandardným spôsobom v súlade s kritériami, ktoré budú závisieť od zvolených spôsobov financovania.

Súčasný zber indikatívnych projektových zámerov je otvorený do 15. marca 2019, z dôvodu potreby zavŕšenia tvorby akčného plánu. Predložené projektové zámery nie sú jednorazovým zberom, ale začiatkom dlhodobého procesu, ktorý, tak ako aj samotná transformácia, bude prehodnocovaný v súlade s aktuálnymi prioritami regiónu.

Podrobnosti a inštrukcie sú podrobnejšie zhrnuté vo formulári, ktorý je potrebné na účel doručenia indikatívneho projektového zámeru vyplniť. Vyplnený formulár sa doručuje e-mailom na adresu uhlie@vicepremier.gov.sk.

Formulár pre zber indikatívnych projektových zámerov


Alojz Vlčko


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri