In-line plocha prístupná verejnosti7. 6. 2018 14:15

Zimný štadión v Prievidzi opäť prechádza na letnú verziu. Ovládne ho in-line plocha, ktorá bude pre verejnosť dostupná bezplatne.

Verejnosti oznamujeme, že in-line plocha je v prevádzke od 28.mája 2018. Obyvatelia ju môžu využívať podľa stanoveného harmonogramu obsadenosti. Obsadenosť in-line plochy možno sledovať na internetovej stránke Technických služieb.

Plocha bude k dispozícii pre individuálne využitie v mesiaci júl počas pracovných dní, t.j. od pondelka do piatka vždy od 8.00 h do 14.00 h. In-line plocha bude poskytovaná aj kolektívom na základe objednávky u vedúceho športovísk a na základe stanoveného rozpisu. Pre kolektívne využívanie je plocha k dispozícii do 20.00 h. Vstupné je bezplatné.

Plocha bude poskytovaná v prípade, že ju využije viac ako desať ľudí. 

V prípade, že máte záujem o individuálne využitie in-line plochy, potom využite nasledovné kontakty:
Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 0915496625
Email: sportoviska@tsmpd.sk

In-line plocha
In-line  plocha sa nachádza v objekte zimného štadióna v Prievidzi. Ide o ihrisko s plastovou podlahou,  ktorá  je určená na nasledovné športy : in-line hokej, in-line  korčuľovanie ,florbal, hokejbal. Obsahom činnosti prevádzkovanej  in-line plochy je spontánne si osvojenie základov pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti – tréningy športových klubov, záujmových skupín, občanov v rámci verejného korčuľovania, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. In-line plocha je prevádzkovaná každoročne od mája do júla.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri