In-line plocha pre verejnosť29. 6. 2016 09:03

Dňa 17.6.2016 bola na zimnom štadióne v Prievidzi opätovne otvorená in-line plocha.

Vďaka in-line ploche bude zimný štadión k dispozícii návštevníkom aj v letných mesiacoch až do konca mesiaca júl 2016. Na základe týchto skutočností sa mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. rozhodla, že okrem tréningového procesu športových tímov bude sprístupnená aj verejnosti.

Cenník in line plochy bude zhodný s cenníkom, ktorý je platný počas prevádzkovania ľadovej plochy. Cena za hodinu prenájmu in-line plochy bez osvetlenia je 15 € a cena s osvetlením je 30 €.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri