In–line plocha aj pre verejnosť20. 5. 2015 10:07

Zimný štadión v Prievidzi opäť prechádza na letnú verziu, ovládne ho in-line plocha dostupná aj pre verejnosť.

Verejnosti oznamujeme, že in-line plocha bude k dispozícii verejnosti už túto sobotu a nedeľu (23. a 24. mája 2015) a to v čase od 16.00 do 18.00 hodiny. Plocha bude pre verejnosť k dispozícii aj počas nasledujúcich víkendov. Harmonogram jej obsadenosti je možné kontrolovať na internetovej stránke Technických služieb

V prípade, že máte záujem o individuálne využitie in-line plochy, potom využite nasledovné kontakty:
Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk

In-line plocha
In-line  plocha sa nachádza v objekte zimného štadióna v Prievidzi . Ide o ihrisko s plastovou podlahou,  ktorá  je určená na nasledovné športy : in-line hokej, in-line  korčuľovanie ,florbal, hokejbal. Obsahom činnosti prevádzkovanej  in-line plochy je spontánne si osvojenie základov pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti – tréningy športových klubov, záujmových skupín, občanov v rámci verejného korčuľovania, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. In-line plocha je prevádzkovaná každoročne od mája do júla.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri