II. študentská konferencia "Sme v tom spolu"7. 11. 2013 12:26

Dňa 6. novembra 2013 sa v Dome kultúry v Prievidzi konala II. študentská konferencia  „Sme v tom spolu“. Zúčastnili sa na nej zástupcovia mesta Prievidza a poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) za okres Prievidza. Konferenciu otvoril študent strednej školy Branislav Gigac. Vo svojom príhovore vyzval žiakov základných a stredných škôl k väčšiemu záujmu o veci verejné, lebo práve oni sú zárukou dobrej budúcnosti.

Konferencia bola rozdelená do troch častí. Prvá časť bola venovaná Trenčianskemu samosprávnemu kraju a práci poslancov TSK za okres Prievidza. Pozornosť sa sústredila hlavne na otázky týkajúce sa racionalizácie a financovania stredných škôl v správe TSK, zamestnanosti mladých ľudí a podobne. V druhej časti mladí moderátori diskutovali s pánom viceprimátorom Ľubošom Maxinom, poslancami mestského zastupiteľstva Martinom Drozdom, Eleonórou Porubcovou a vedúcou odboru školstva a starostlivosti o občana Vlastou Miklasovou o problémoch základného školstva, mladých ľudí či o financovaní mládeže v meste Prievidza. Na záver vystúpili hostia konferencie - prezident Študentskej rady stredných škôl Slovenskej republiky, zástupca Európskeho dialógu perspektívneho postoja a IUVENTY projektu KomPrax. Účastníci mali možnosť položiť prítomným hosťom otázky, ktoré ich zaujímali k daným témam. Postupne prezentovali zástupcovia stredných škôl z regiónu Horná Nitra a základných škôl z Prievidze svoje školy.

Celé podujatie organizovalo Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Centrum voľného času Spektrum, Študentská rada stredných škôl SR a občianske združenie Daiop group. Poďakovanie patrí aj Európskemu dialógu perspektívneho postoja, Europe direct Trenčín, SOŠ obchodu a služieb a Obchodnej akadémii za podporu a pomoc. Celé podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore MŠVVaŠ SR.

Katarína Cifríková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri