II. splátka poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady22. 8. 2012 07:50

Mesto Prievidza  dáva do pozornosti fyzickým osobám a právnickým osobám, že k 31. 8. 2012 je splatná II. splátka poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pri platbe poplatku v hotovosti priamo v pokladni mestského úradu je potrebné mať pri sebe rozhodnutie o vyrubení poplatku z dôvodu uvedenia správneho variabilného symbolu za účelom identifikácie prijatej platby.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri