Ihriská, športoviská a vandalizmusLorem ipsum dolor sit amet 15. 4. 2014 14:51

Mestská polícia v Prievidzi sa už dlhší čas potýka s problémom poškodzovania nových, oplotených detských  ihrísk. Mohlo by sa zdať, že ich nová tvár bude pre všetkých prínosom a ľudia ich budú sami udržiavať a chrániť.

Opak sa stal pravdou-česť výnimkám. Ihrisko plné detí- to je pohľad, ktorý sme už dlho nevideli a každého oprávnene poteší. Nie však zničené oplotenie, cez ktoré dovnútra preliezol niekto, čo „nemal čas“ vojsť cez bránku. Hojdačky obsadené výrastkami, ktorí v čase svojho detstva asi také atrakcie nezažili a teraz dobiehajú zameškané- aj za cenu toho, že po ich odchode zariadenie potrebuje generálnu opravu či výmenu. Prijímame aj kritické pripomienky a mali by pribudnúť bránky v oplotení, aby nikto nemusel plot obchádzať. Budú nainštalované piktogramy o zákaze fajčenia a zákaze vodenia psov na ihriská, čo niektorí návštevníci stále odmietajú rešpektovať.

Kde však absentuje zdravý rozum, ohľaduplnosť a úcta k ostatným, tabuľky nepomôžu. Ako posledné opatrenie čaká represia. Podľa starého porekadla: komu niet rady, ten musí platiť.
Ak ste svedkom ničenia akéhokoľvek verejného majetku, neváhajte a privolajte mestskú políciu na tel. čísle 159. Urobiť tak môžete aj anonymne. Elektronické sťažnosti alebo nahlasovanie výtržností emailom s niekoľkodňovým oneskorením nám v tomto prípade značne sťaží riešenie udalostí.

Mgr. Ľubomír Pomajbo                                                        
náčelník MsP Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri