I. Okresné športové hry seniorov JDS Prievidza28. 6. 2019 10:58

Pre zdravé a aktívne starnutie je potrebná pohybová aktivita akéhokoľvek druhu. V organizáciách JDS sa na to nezabúda, hľadajú sa formy, ako zapájať do týchto aktivít čo najväčší počet tých skôr narodených. Jednou z foriem sú aj športové hry organizované na najnižšom stupni v každej ZO JDS, vyšší stupeň tvoria aktivity Okresnej organizácie JDS a tak to postupuje na hry Krajskej organizácie JDS až celoslovenské športové hry organizované ústredím JDS.

Predsedníctvo OO JSD PD uskutočnilo po prvýkrát dňa 19.6.2019 v Prievidzi v Centre volného času 1. Okresné športové hry seniorov JDS na ktorých sa zúčastnilo z nášho okresu 65 seniorov z 15 základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, za výdatnej pomoci Olympijského klubu Prievidza s jej  predsedom Vladimírom Revickým.

Organizačný výbor na čele s členkou Predsedníctva OO JDS pre šport p. Beátou Marušovou a sekretárom Olympijského klubu p. Rudolfom Slížom pripravili súťaže pre ženy aj mužov (beh na 50m, hod kriketovou loptičkou,granátom, na basketbalový kôš, kop na bránku a streľba zo vzduchovky). 1. Okresné športové hry seniorov OO JDS otvorila príhovorom predsedníčka OO JDS p. Beáta Vyoralová, privítala hostí aj všetkých súťaže chtivých seniorov. S organizačnými pokynmi prítomných oboznámila p. Beáta Marušová.

Chuť súťažiť mali všetci prihlásení. Zlatá,strieborná a bronzová medaila sa skvela na hrudi tých najšikovnejších, občerstvenie a pitný režim vďaka sponzorom nechýbalo, takže sme spoločne prežili jeden krásny deň. Počasie nám prialo a dobrá nálada účastníkom nechýbala, tešili sme sa z pohybu a priateľského súperenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri