Hovorme spolu o duševnom zdraví10. 9. 2015 08:35

Dlhodobými cieľmi Ligy za duševné zdravie je zachovanie dôstojnosti aj pre ľudí s duševnou poruchou, ich sociálna inklúzia a dobudovanie komunitnej siete denných stacionárov a chránených dielní. Znovu treba zriadiť Linku dôvery, na ktorej sa každý dovolá v núdzi pomoci od psychológa. Prečo je to celospoločenský problém? Niet celkového zdravia bez telesného a duševného zdravia, sú to dve strany jednej mince. Žijeme rýchlu dobu a zabúdame sa tešiť zo života, sme preťažení a zameraní na výkon. Vyhoríme, lebo nevieme oddychovať. Zabudli sme na svoje duševné zdravie.

Preto noste Nezábudku na šatách, aby sme nezabúdali na svoje duševné zdravie a vedeli sa znova radovať zo života! Do zbierky Dni nezábudiek 2015 sa môžete zapojiť tromi spôsobmi:
1. dobrovoľným príspevkom za modrú nezábudku v uliciach Slovenska od 16.9. do  20.9. 2015
2. trvalým príkazom alebo zaslaním sumy na čísla účtov: Sberbank Slovensko SK0931000000004150041615 a VÚB Banka SK0902000000003526228951
3. zaslaním SMS v hodnote 2,- €  v sieti Orange Slovensko, T – Com Slovensko a O2 do 31.10. 2015 na číslo: 833

V máji sme využili esenciu benefitov internetovej komunikácie v projekte „Len 5 minút“, v ktorom sme oslovili verejnosť, aby nezabúdala hovoriť o svojom vlastnom duševnom zdraví. Nabádali sme spolu s mienkotvornými osobnosťami, aby každý z nás hovoril so svojimi blízkymi o duševných a citových veciach. Stretli sme sa s veľkým záujmom aj s mnohými otáznikmi. Ako hovoriť o duševnom zdraví? Hovoriť aj o duševných poruchách? S kým sa zhovárať?

Niekto by sa aj rád porozprával, ale vraj nemá s kým. Alebo naopak, komu sa zdôveriť s takýmito nesmierne citlivými a intímnymi témami? Pripravili sme s terapeutkou Jolanou Kusou rady o tom, ako viesť rozhovory o duševnom zdraví, podľa toho v akých situáciách sa človek práva nachádza. V rámci jesennej kampane vás chceme vyzvať, aby ste pokračovali a hľadali svoje blízke osoby, či už v rodine alebo medzi priateľmi a zhovárali sa o svojom duševnom prežívaní. Je to dôležité pre uchovanie vášho zdravia! Ak prežívate šťastie spolu s ostatnými, vaša radosť je väčšia – a ak zdieľate svoje nešťastie s blízkymi, váš smútok je menší.

Prečo to robíme? Naučíme vás nebáť sa choroby a nebáť sa chorého. Na Slovensku stále veríme rôznym mýtom a poverám a preto neveríme, že aj s duševnou poruchou sa dá normálne žiť. Je to aj preto, že stigma spojená s duševnou poruchou bráni nám v Lige, aby sme vám dlhodobo predstavovali ľudí, ktorí si aj s duševnou poruchou žijú dobre, pracujú a majú rodinu.

V rámci stigmatizácie sa ľudia, ktorí žijú medzi nami a pracujú a majú svoje rodinné a spoločenské zázemie, nechcú priznávať so svojimi duševnými problémami, resp. s tým, že sa liečia. Je to ich výsostné právo a niet sa im čo čudovať. Len čo by sa totiž „rozkríklo“, že sa liečia na diagnostikovanú duševnú poruchu, hneď by sa našli „mudrci“, ktorí by za ich bežnými (inak normálne tolerovanými) chybami videli duševnú poruchu. Boja sa, a celkom oprávnene, že by prichádzali o prácu, o svoju ľudskú dôstojnosť, o živobytie a o celý svoj život.

Naša nevedomosť a predsudky škodia týmto ľuďom. Svojou nevzdelanosťou bránime ich kvalitnej a rýchlej liečbe. Pretože mnoho ľudí sa radšej k duševnej poruche neprizná a ani sa nelieči! Ich porucha sa zhoršuje a ich liečba sa predĺži – ak k nej vôbec príde! Najhoršie je keď sa nádejný pacient k liečbe ani nedostane, choroba ho prevalcuje, on stratí prácu aj svoj súkromný život. Naše edukačné kampane vysvetľujú nesprávne názory a predsudky a zachraňujú tým mnohé ľudské osudy. Možno sa vďaka korektným a správnym vedomostiam o vzniku a liečbe duševných porúch, ako sú alkoholizmus, ADHD, depresia či schizofrenia, aj vy naučíte nebáť sa týchto duševných porúch (aj keď sú nepríjemné) a možno sa naučíte nebáť sa ľudí trpiacich duševnou poruchou. Oni si ju nevybrali a duševná porucha môže stretnúť každého, neodvíja sa od vzdelania či bohatstva alebo nebodaj silnej vôle.  Nedá sa vydržať, dá sa len liečiť s psychoterapeutom. My ostatní môžeme pomáhať alebo škodiť.

Pomôžte nám pomáhať!

Liga za duševné zdravie, o. z.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri