Hostia zo siedmich krajín diskutovali o trvalo udržateľnom rozvojiLorem ipsum dolor sit amet 23. 3. 2015 15:52

V rámci schémy Európa pre obyvateľov v spolupráci s partnerským mestom Jastrzębie-Zdrój z Poľska realizuje mesto Prievidza medzinárodný projekt Sieť industriálnych komunít: Občianska spoločnosť pre reindustrializáciu Európy. Vďaka tejto spolupráci sa v Prievidzi počas uplynulého víkendu stretli hostia zo siedmich zapojených krajín na medzinárodnej konferencii zameranej na trvalo udržateľný rozvoj.

V piatok 20. marca 2015 sa v Dome kultúry v Prievidzi konala medzinárodná konferencia na tému Trvalo udržateľný rozvoj miest. Boli na nej predstavené mnohé pozitívne príklady zo Slovenska pri získavaní investorov, reindustrializácii miest a tiež pri realizácii opatrení na podporu hospodárskeho rozvoja v industriálnych mestách a regiónoch.

Dopoludňajší program sa začal príspevkom Miroslava Stieranku, regionálneho manažéra SARIO pre Trnavský a Trenčiansky kraj, ktorý prezentoval aktivity Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu na Slovensku v oblasti podpory a budovania priemyselných parkov. Vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov, Jana Paulínyová, za Trenčiansky samosprávny kraj predstavila projekt Hrdina remesla motivujúci mládež pri výbere stredoškolského vzdelávania. Skúsenosti s plnou elektronizáciou informácií o podnikateľoch v Nórsku prítomným predstavil Håkon Olderbakk, riaditeľ The Brønnøysund Register Centre.

Priestor na prezentáciu príkladov z praxe dostala aj regionálna rozvojová agentúra - Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra. Riaditeľ agentúry Jozef Takács priblížil realizované a pripravované projekty na podporu hospodárskeho rozvoja. O možnostiach využitia cestovného ruchu pri reindustrializácii priemyselných miest s konkrétnymi príkladmi aj návrhmi do budúcnosti si krátky príspevok pripravila Sylvia Maliariková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu - Región Horná Nitra – Bojnice. Konferencia vytvorila skvelý priestor aj na prezentáciu úspešných príbehov konkrétnych firiem. Peter Steinhübl pripravil zaujímavú prezentáciu spoločnosti Slovaktual, ktorú predstavil ako spoločnosť, ktorá vnímala znamenia časov.

Záver programu organizátori zamerali na predstavenie Priemyselnej zóny Prievidza – Západ I. Ľuboš Maxina, zástupca primátorky mesta Prievidza, predstavil v mene spoločnosti Prievidza Invest prievidzský priemyselný park a jeho možnosti pre potenciálnych investorov. Následne si na príchod spoločnosti do Prievidze zaspomínal Jaroslav Sklenár, riaditeľ spoločnosti Rübig SK. Účastníkom konferencie predstavil príbeh prvého investora v Priemyselnom parku Prievidza – Západ I.

V menej formálnej atmosfére sa popoludní účastníci konferencie zúčastnili aj študijnej návštevy v spoločnosti AGRO GTV Nováky, kde sa pozreli na pestovanie rajčín v skleníkoch s využitím geotermálnej energie.

Do projektu je zapojených 10 miest z Poľska, Českej republiky, Nemecka, Slovinska, Srbska, Francúzska a Slovenskej republiky.

Mesto Prievidza aj touto cestou ďakuje všetkým inštitúciám, organizáciám a spoločnostiam, ktoré sa pričinili o prípravu zaujímavého a inšpiratívneho programu medzinárodnej konferencie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri