Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mestaLorem ipsum dolor sit amet 19. 12. 2018 11:40

Mesto Prievidza v roku 2018 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 200 eur na materiál a služby nevyhnutne súvisiace s činnosťou spolku, cestovné a dopravné náklady, prenájom priestorov klubovne spolku.

Dotácia bola použitá na materiál súvisiaci s činnosťou spolku. Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri