Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mesta pre rok 2019Lorem ipsum dolor sit amet 14. 10. 2019 10:12

Mesto Prievidza aj v roku 2019 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku finančnú dotáciu na materiál súvisiaci s činnosťou spolku.

Prievidzká radnica vyčlenila v roku 2019 pre Hornonitriansky banícky spolok finančné prostriedky vo výške 200 euro, ktoré boli použité na krytie časti nákladov spojených s prezentáciou baníctva pri baníckych aktivitách organizovaných medzi mestom a spolkom, Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska. Dotácia z mesta rozpočtu tak pokryla čiastočné náklady spojené s činnosťou spolku, cestovné a dopravné náklady či prenájom priestorov klubovne spolku.

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu z rozpočtu mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri