Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mestaLorem ipsum dolor sit amet 22. 11. 2021 09:36

Mesto Prievidza aj v roku 2021 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 400 eur na krytie časti nákladov spojených s činnosťou spolku.

Dotáciu v sume 400 eur mesto spolku poskytlo na účel úhrady nákladov spojených s prenájmom priestorov klubovne - prevádzkové náklady, cestovné a dopravné náklady, materiál a služby súvisiace s činnosťou spolku.

Hornonitriansky banícky spolok dotáciu použil na úhradu dopravných nákladov členov spolku na 25. stretnutie baníckych miest a obcí, ktoré sa konalo v meste Most v Českej republike v dňoch 10. – 12. septembra 2021. Na medzinárodnom stretnutí sa zúčastnilo 65 baníckych spolkov a cechov, zo Slovenska 4 spolky. Z poskytnutej dotácie bol uhradený aj prenájom priestorov klubovne.

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri