Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu mestaLorem ipsum dolor sit amet 10. 12. 2020 12:36

Mesto Prievidza aj v roku 2020 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu na krytie časti nákladov spojených s činnosťou spolku.

Dotáciu v sume 400 eur mesto spolku poskytlo na účel krytia časti nákladov spojených s materiálom a službami nevyhnutne súvisiacimi s činnosťou spolku v roku 2020 (cestovné a dopravné náklady, prenájom priestorov klubovne spolku).

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu, ktorú použil na nákup pohlcovača vlhkosti, úhradu prenájmu priestorov a nákup ochranných rúšok s logom spolku. Aj vďaka nakúpenej technike riešili členovia spolku mimoriadnu situáciu - záplavu priestorov spolku po výdatných jesenných dažďoch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri