Horná Nitra na Slovakiatour Bratislava 2016Lorem ipsum dolor sit amet 27. 1. 2016 08:22

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE predstaví v hale B2, vo výstavnom stánku č. 206 hlavné atraktivity, zariadenia a podujatia pripravené pre návštevníkov turistickej destinácie Horná Nitra – Bojnice.

Záštitu nad prezentáciou Hornej Nitry a územia okresu Prievidza prevzalo ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNEJ NITRY, ktoré si v tomto roku pripomína 25. výročie založenia. Združenie podporuje všetky oblasti regionálneho  rozvoja, ktorého súčasťou je aj cestovný ruch. 

Srdcom destinácie sú Bojnice – tretia najnavštevovanejšia lokalita na Slovensku, ale dôležitú úlohu hrá aj Prievidza, ktorá v roku 2015 získala ocenenie „Najkrajšie mesto Slovenska“ a mnohé obce na HORNEJ NITRE. Na ich území sa nachádzajú unikátne vzácne historické a technické pamiatky, zariadenia a prírodné prostredie, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na kvalitné trávenie voľného času. 

Hlavný motív výstavného stánku bude venovaný významnému výročiu. V roku 2016 si pripomíname 120. výročie zavedenia železnice na území hornej Nitry, čo prinieslo regiónu novú dynamiku. Preto súčasťou expozície bude model prievidzského  rušňového depa, ktoré bolo v roku 2005 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.
Stavba bola vybudovaná v rokoch 1912 - 1913, rozšírená v roku 1938. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy. So zachovaným technologickým vybavením je najzachovalejšou stavbou svojho druhu na Slovensku. Má pamiatkovú hodnotu ako významný dokument vývoja architektúry železničných stavieb a histórie železničnej dopravy na Slovensku. Model návštevníkom veľtrhu predstavia členovia Klubu železničných modelárov z Bojníc. V prvý deň veľtrhu bude vo výstavnom stánku pán Emil Vaňo, dlhoročný prednosta železničnej stanice v Prievidzi, ktorý sa pričinil o dobrý stav depa a jeho zápis do zoznamu NKP.

Atmosféru výstavného stánku obohatí vo štvrtok 28.1.2016 skupina historickej hudby TORMEN z Prievidze a Ľudová hudba Ľuboša Hrdého z Opatoviec nad Nitrou.
V piatok 29.1. bude v stánku účinkovať folklórna skupina KOŠARINKA z Temeša a v sobotu 30.1. Detská ľudová hudba spod Rokoša z obce Nitrianske Rudno. Pani Kováčová z Prievidze v tradičnom meštianskom odeve so vzácnym, unikátnym zlatohlavom bude v stánku živým odkazom na úspešný produkt cestovného ruchu “Prievidzská zlatá cesta”.

Kontakty:

OOCR REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE
info@bojnice.eu; 0905 205 217; Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice, www.bojnice.eu

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNEJ NITRY

zmos.prievidza@gmail.com; 0905 585 497; Cesta V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri