Hľadáme dobrovoľníkov pre sociálnu oblasť19. 6. 2013 08:41

Dobrovoľníctvo má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji občianskej spoločnosti. Špecifickou oblasťou pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti je sociálna sféra. Od 1.6.2013 mesto Prievidza, sociálne oddelenie, spolupracuje so 4 dobrovoľníčkami, ktoré svoju činnosť vykonávajú v domácnostiach seniorov a v Zariadení pre seniorov. Sociálne oddelenie MsÚ hľadá ďalších dobrovoľníkov.

Dobrovoľník je človek, ktorý je predovšetkým človekom, má veľké sociálne cítenie, je altruista a bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, svoju energiu, vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí.  Slobodne a dobrovoľne zvolená aktivita a pomoc a tvorivá energia je silou, ktorá pomáha hľadať a otvárať zdroje a možnosti nových riešení. Tým sa stáva mostom v procese spolupráce medzi mestom a seniormi, ktorí  cítia potrebu intenzívnejšieho ľudského kontaktu.

Poslaním dobrovoľníckeho programu je poskytnúť osamelým seniorom vybraných ľudí, ktorí bez nároku na odmenu, nezištne venujú časť svojho voľného času v prospech seniorov - navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú prítomnosť, spoluúčasť, jednoducho seniorov sprevádzajú. Aktuálnym cieľom dobrovoľníctva v meste Prievidza je dopĺňanie poskytovanej opatrovateľskej starostlivosti klientom  a seniorom, ktorí sa cítia byť sociálne vylúčení. Svoju činnosť dobrovoľníci vykonávajú na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Mesto Prievidza považuje pomoc dobrovoľníkov za veľký prínos pri zabezpečovaní a zvyšovaní kvality sociálnych služieb. „Cieľom mesta je zapájať ďalších motivovaných dobrovoľníkov, ktorí môžu svoj voľný čas venovať seniorom a svojou užitočnou činnosťou im pomôcť preklenúť samotu a sociálne vylúčenie. Veríme, že dobrovoľníctvo a možnosť zapojiť sa do tejto aktivity zaujme všetkých dobrých a ochotných ľudí, ktorým nie sú osudy iných, osamelo žijúcich, alebo  osamelo sa cítiacich seniorov ľahostajné. Preto budeme radi, ak sa nám ľudia prihlásia ako dobrovoľníci a budú chcieť pracovať na organizácii našich sociálnych programov“, uviedla vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Jana Králová.

Záujemcovia  môžu svoje prihlášky posielať na adresu Sociálne oddelenie – Mestský úrad Prievidza, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,  taktiež osobne v budove býv. Priemstavu priamo na Sociálnom oddelení – na 5. Poschodí budovy,  alebo e - mailom michaela.bevelagua@prievidza.sk

Požiadavky na dobrovoľníkov:
-    vek nad 18 rokov
-    pozitívny vzťah k seniorom
-    altruizmus
-    empatia
-    komunikatívnosť
-    pozitívne myslenie


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri