Hevi tour – 6013. 11. 2015 12:48


V roku 2015 sa dožíva životného jubilea 60 rokov jeden z najvýznamnejších a najznámejších slovenských autorov pre deti Daniel Hevier. Jeho doterajšia tvorba zahŕňa dovedna 60 kníh pre deti a mládež. Celkom symbolická zhoda okolností.

Pri príležitosti svojho jubilea sa spisovateľ rozhodol namiesto prijímania darčekov rozdávať deťom svoju fantáziu, hravosť a tvorivú energiu.
11. novembra mala tú česť aj Základná škola na Mariánskej  ulici v Prievidzi. Vyše 160 detí sa zúčastnilo besedy spojenej s autorovým rozprávaním, spievaním, čítaním básní a neuveriteľnej atmosféry, ktorú dokáže vytvoriť azda len on.

RTV Prievidza:

V úvode sa aj deti pripojili ku gratulantom a svojím kultúrnym programom prispeli k slávnostnej atmosfére. Juraj Šuňal zarecitoval báseň od Daniela Heviera, Dario Mikuš, Juraj Palkovič prispeli hrou na hudobný nástroj  a Barborka Bieleková nám  zaspievala. Potom už slovo patrilo umelcovi a hodina ubehla ako voda.


Dozvedeli sme sa o jeho spisovateľských začiatkoch, študentských rokoch v Prievidzi a súčasnej práci. Samozrejme, otázkam detí nebolo konca kraja.
Na záver si deti mohli kúpiť knižky, ktoré autor podpísal a pozhovárať sa s ním  osobne.

Pán Hevier je vtipný, bezprostredný človek, ktorý má deťom čo povedať a jeho blízkosť a ľudskosť bola cítiť ešte  dlho po jeho odchode.

-Lenka Krajčíková-
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri