Havária na vodovodnom potrubí – Ul. Súkennícka19. 8. 2021 07:55

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí je odstavená voda Ul. Súkennícka 24 a širšom okolí.

Dňa 19.8.2021 budú opravovať poruchu na vodovodnom potrubí. Bez vody budú ulice Súkennícka, Sklenárska, Obuvnícka, Klampiarska, Garbiarska, Mlynská v čase od 08:30 do ukončenia prác. Náhradné zásobovanie cisternou je zabezpečené.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri