Havária na vodovodnom potrubí – Ul. M. Gorkého12. 2. 2020 07:18

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí na ulici Ul. M. Gorkého bude odstavená voda a prerušená dodávka pitnej vody.

Oznamujeme, že dňa 12. 2. 2020 budeme opravovať poruchu v Prievidzi Ul. M. Gorkého. Bez vody budú domy 10-32 a 15-23 a materská škola na ul. M. Gorkého v čase od 08:30 h do odstránenia poruchy. Náhradné zásobovanie cisternou je zabezpečené.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri