Havária na vodovodnom potrubí – sídlisko PílyLorem ipsum dolor sit amet 9. 2. 2015 08:31

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod Prievidza oznamuje, že z dôvodu výkonu prác na odstránení havárie na vodovodnom potrubí, bude prerušená dodávka pitnej vody.

Dodávka pitnej vody bude prerušená dňa 9.2.2015 v čase od 9:00 do 15:00 hod. K obmedzeniu a prerušeniu dodávky pitnej vody dôjde v Prievidzi na uliciach Garbiarska, Súkenícka, Obuvnícka, Sklenárska, Tkáčska a ul. A. Rudnaya.
K prerušeniu dodávky vody dôjde postupným poklesom tlaku.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ďakuje odberateľom pitnej vody za pochopenie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri