Havária na vodovodnom potrubí – Necpaly



10. 1. 2022 07:31

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí je odstavená voda v časti Necpaly na Ul. Na záhumní.

Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dnes 10. januára v čase od 8.30 hod. do odstránenia poruchy prerušená dodávka pitnej vody v meste Prievidza v lokalite Necpaly za Kultúrnym domom na Ul. Na záhumní.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri