Havária na vodovodnom potrubí – Nábrežie J. Kalinčiaka12. 2. 2021 07:49

Dňa 12.2.2021 budeme opravovať poruchu na verejnom vodovode v meste Prievidza ul. Nábr. Kalinčiaka 9-10.

Bez vody budú  v čase od 09:00 h do ukončenia prác ulice Košovská, Priemyselná, Strojárska a Moštenická.  Náhradné zásobovanie cisternou pre nízke teploty nebude zabezpečené.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri