Havária na vodovodnom potrubí –na sídlisku Zapotôčky – Nové mesto16. 10. 2019 08:31

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., upozorňuje obyvateľov, že pre haváriu na vodovodnom potrubí je odstavená voda a prerušená dodávka pitnej vody na sídlisku Zapotôčky – Nové mesto.

Predpokladaný čas opravy od 8:30 h do odstránenia poruchy. Náhradné zásobovanie vody je zabezpečené cisternou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri