Harmonogram prevádzky materských škôl počas letných prázdnin24. 6. 2014 10:41

Harmonogram prevádzky materských škôl počas letných prázdnin

Materská škola Júl 2004 August 2014 Náhradná materská škola počas zatvorenia kmeňovej MŠ
Ul. P. Benického Zatvorená V prevádzke Ul. A. Mišúta
Ul. A. Mišúta V prevádzke Zatvorená Ul. P. Benického
Ul. D. Krmana Zatvorená Zatvorená Ul. A. Mišúta, Ul. P. Benického, resp. iná MŠ mesta PD podľa výberu zákonného zástupcu dieťaťa
Ul. J. Matušku Zatvorená V prevádzke Ul. Š. Závodníka (v ZŠ Dobšinského)
Ul. Š. Závodníka (v ZŠ Dobšinského) V prevádzke Zatvorená Ul. J. Matušku
Malonecpalská ul. Zatvorená V prevádzke Športová ul.
Športová ul. V prevádzke Zatvorená Malonecpalská ul.
Ul. V. Clementisa V prevádzke Zatvorená Ul. M. Gorkého
Ul. M. Gorkého Zatvorená V prevádzke Ul. V. Clementisa
Ul. M. Mišíka Zatvorená V prevádzke Nábr. sv. Cyrila
Nábr. sv. Cyrila V prevádzke Zatvorená Ul. M. Mišíka

Pozn.: MŠ Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza bude v mesiacoch júl a august 2014 zatvorená z dôvodu rekonštrukčných prác v priestoroch MŠ.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri