Harmonogram prevádzky materských škôl počas letných prázdnin 202116. 6. 2021 14:34

Mesto Prievidza informuje verejnosť o prevádzke materských škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti počas letných mesiacov.

Počas prázdnin bude postupne prerušená prevádzka materských škôl z dôvodu povinného vykonávania sanitárnych prác. Prerušenie prevádzky je naplánované postupne tak, aby mali rodičia možnosť v prípade záujmu využiť inú materskú školu, zriadenú mestom Prievidza.

Prevádzka materských škôl mesta Prievidza v čase letných prázdnin základných škôl v roku 2021:      

                                                                                                                                                                                             


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri