Gymnázium V. B. Nedožerského získalo putovný pohár šiesty raz za sebou24. 1. 2013 15:01

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského získalo Putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja o najúspešnejšiu strednú získalo šiesty raz za sebou.

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi sa etablovalo na slovenskom vzdelávacom trhu ako kvalitná škola poskytujúca kvalitné vzdelanie pre takmer tisícku stredoškolákov. Tento status nedosiahlo ľahko a už vôbec nie živelne. Nestačilo iba nadviazať na tradície, ktorých uchovávanie je mimoriadne dôležité, a žiť z minulých zásluh a úspechov.

V podmienkach meniacej sa spoločnosti a prebiehajúcej školskej reformy bolo treba vytvoriť nové vzdelávacie programy s cieľom v čo najväčšej miere uspokojovať potreby a požiadavky žiakov a ich rodičov. Jedným z dôkazov, že sa mu to darí, sú jeho výsledky v hodnotení všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za predchádzajúci rok.

Učitelia i žiaci tejto školy môžu byť právom hrdí a spokojní, pretože dosiahli mnoho úspechov vo vedomostných či športových súťažiach všetkého druhu. A čo sa za nimi skrýva? Veľa práce, času, nadšenia, ale najmä mnoho ľudí. Na jednej strane sú to talentovaní študenti a na druhej strane tí, čo ich objavili a venovali sa im, ich profesori. V „zápase“ stredných škôl skončilo prievidzské gymnázium výborne. V kategórii osemročných gymnázií obsadilo 3. miesto vo vedomostných i športových súťažiach,  v kategórií gymnázií v oboch typoch súťaží zasa 1. miesto. Byť úspešní nie je samozrejmé. Dosiahnuť výborný výsledok nie je jednoduché. Obhájiť ho je ešte ťažšie. Zopakovať ho teda nie je vecou žiadnej náhody.

Možno aj preto za najväčší úspech treba považovať prvenstvo Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v celkovom poradí stredných škôl aj vo vedomostných a športových súťažiach a predovšetkým skutočnosť, že Putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja o najúspešnejšiu strednú získalo už šiesty raz za sebou.

RNDr. Jaroslav Perniš, zástupca riaditeľky školy

Foto: www.michaldobias.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri