Gymnázium V. B. Nedožerského malo zastúpenie pri prijatí u prezidenta SR Andreja KiskuLorem ipsum dolor sit amet 5. 10. 2015 09:36

Dňa 23. septembra 2015 sa u prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnilo prijatie najúspešnejších študentov a ich pedagógov v programoch neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., ktoré poskytujú mladým ľuďom základy podnikateľského a finančného vzdelávania. Ide o programy Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu, Viac ako peniaze, Etika v podnikaní.

Do programu Aplikovaná ekonómia je zapojené aj Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi. V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia mali študenti možnosť získať medzinárodný certifikát podnikateľských zručností Entrepreneurial Skills Pass. Študent IV.A Juraj Šimko splnil všetky podmienky pre tento certifikát, bol úspešný aj v záverečnej skúške, preto sa spolu s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou zúčastnil prijatia u prezidenta republiky.

Pán prezident sa prítomným prihovoril, pričom zdôraznil: „Od školstva závisí budúcnosť našej krajiny. Jedna z vecí, ktoré nám chýbajú, je lepšie prepojenie s praxou. Som veľmi rád, že existujú aktivity ako tieto, kde majú študenti možnosť vyskúšať si prax.“ (tlačová správa kancelárie prezidenta republiky https://www.prezident.sk/article/najlepsi-studenti-a-pedagogovia-junior-achievement-u-prezidenta/ )

Po slávnostnom úvode nasledovala neformálna diskusia, pán prezident sa zaujímal o aktivity, ktorým sa študenti venovali a dosiahli v nich pozoruhodné výsledky. Pevne veríme, že Slovensko i naša škola bude mať aj v budúcnosti úspešných mladých ľudí, ktorí svoj talent budú rozvíjať a pripravovať sa na svoju budúcu kariéru.

Autor: PhDr. Monika Siváková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri