Gymnázium V.B. Nedožerského bolo ocenené ministerstvom9. 6. 2015 15:03

Dňa 28.5.2015 prevzala PaedDr. Eleonóra Porubcová - riaditeľka Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi, z rúk generálneho riaditeľa IUVENTY- Slovenského inštitútu mládeže Mgr. Rastislava Pavlíka Cenu pre najlepšiu školu v oblasti neformálneho vzdelávania, ktorú udelilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl počas Konferencie KomPrax. PaedDr. Eleonóra Porubcová pre médiá uviedla, že je pozoruhodné, že práve gymnáziá – školy,o ktorých sa vraví,že sú najmenej prepojené s praxou- získali toto významné ocenenie. Je preto dôležité upovedomiť  širokú verejnosť, aké kvalitné vzdelanie dokážeme poskytnúť našim študentom.

Projekt KomPrax (2011 – 2015) ponúkol mladým ľuďom od 15 rokov najskôr možnosť absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, kde sa naučili, ako správne komunikovať, ako si premyslieť a pripraviť projekt, ako pracovať v tíme. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť v praxi realizáciou vlastného malého projektu, na ktorý bolo možné dostať dotáciu do výšky 200 eur.
Gymnázium V.B.Nedožerského prepojilo formálne a neformálne vzdelávanie v rámci predmetu „tvorba a prezentácia projektov“ , kde študenti 2. ročníka a humanitnej triedy 1. ročníka vytvorili 168 malých projektových zámerov - KomPrax pre školu, okolie, mestá a obce.

Po slávnostnom odovzdaní cien sa konala Konferencia KomPrax pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera, ktorú otvorila štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Romana Kanovská v Kongres Hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Konferencia bola vyvrcholením aktivít v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015). Našu školu na nej zastupovali Mgr. Jana Mečiarová - školská koordinátorka projektu KomPrax a predseda Žiackej školskej rady Tomáš Mazán. Výsledkom konferencie bol konsenzus, že je nevyhnutne potrebné prepájať formálne a neformálne vzdelávanie na Slovensku.

Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie publikácie „KomPrax – úspešné projekty“,obsahujúcej zrealizované projekty mladých ľudí od 15 rokov zo všetkých regiónov Slovenska, do ktorej sa dostali aj dva projekty (spomedzi viac ako 10 000)  študentov našej školy. Vytvorili ich Adriana Martišková a Martina Kullačová. Gymnázium V.B.Nedožerského neustále hľadá možnosti a príležitosti ako skvalitniť vzdelanie svojich študentov, za čo patrí poďakovanie vedeniu školy, všetkým pedagógom aj všetkým študentom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri