Gymnazisti si pripomenuli príchod vierozvestcovLorem ipsum dolor sit amet 1. 7. 2013 12:34

Dňa 26. júna 2013 si študenti Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi pripomenuli 1150. výročie príchodu sv. Konštantína – Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Pútavým literárno-hudobným pásmom, v ktorom sa predstavili študenti III. ročníka Barbora Chmúrová, Dominika Pračková, Gabriela Dávidová a Jozef Šmýkal pod vedením svojej profesorky PaedDr. Miroslavy Šutovej.
Umelecké slovo spestrili členky školského spevokolu Vavrinec pod taktovkou Mgr. Moniky Sivákovej a študentka Dominika Hrúzová, ktorá pripravila peknú prezentáciu o životnej púti našich vierozvestcov Cyrila a Metoda.
Veríme, že i takýmto spôsobom sa dá v žiakoch pestovať vzťah k tradíciám a upevňovať pocit národnej hrdosti.


Autor: PaedDr. Miroslava Šutová


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri