Gymnazisti predviedli literárno-hudobné pásmo k výročiu narodenia Milana Rúfusa6. 5. 2019 16:32

Žiaci druhých a tretích ročníkov Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi si dňa 24. apríla 2019 počas slávnostného literárno-hudobného pásma konaného v priestoroch gymnázia pripomenuli nedožité 90. výročie narodenia významného slovenského básnika, filozofa  a prekladateľa Milana Rúfusa. Dňa 11. januára 2019 uplynulo 10 rokov od jeho smrti. Milan Rúfus je nazývaný i „básnikom mladosti, sĺz a našich ľúbostí“.

Scenár hovoreného slova, ako i nácviky moderátorov, recitátorov a najmenších divadelníkov vynikajúco zvládla pani profesorka Soňa Mikušová, hudobné vstupy pozostávajúce z básnikových veršov predviedol Spevácky zbor Vavrinec, ktorého vedúca pani profesorka Monika Siváková bola autorkou hudby k nim. Hrou na klavíri pomáhala pani profesorka Daria Balážová. Pani riaditeľka Eleonóra Porubcová v úvodnom príhovore vyzdvihla význam tohto majstra slova, študenti v komentároch i ukážkach z jeho poézie tento význam potvrdili. Pôsobivá bola dramatizácia, prebásnená rozprávka Laktibrada, ktorú predviedli najmenší žiaci z primy.

Do pásma bolo zapojených množstvo študentov: Sára Gajdošíková, príma, Eduard Gombarčík, príma, Jakub Holenda, príma, Nelio Juriš, príma, Zuzana Kiabová, príma, Lorraine Amie Kolibková, príma, Dorota Peniašková, príma, Isabella Petráš, príma, Tereza Radosová, príma, Noel Adam Šemrinec, príma, Chantal Vidová, príma, Barbora Madajová, Vb, Michal Líška, Vb, Erik Gubov, Vb, Dan Páleník, Vb, Nina Humajová, I.B, Emília Bartová, II.B, Filip Šponiar, II.D, Marek Guláš, II.E, Miloslav Petráš, II.F, Veronika Cifríková, II.F, Veronika Chylová, II.F, Natália Bejdáková, II.F, Paulína Chlpeková, II.F, Ema Ziaťková, II.F, Samuel Ján Pittner, II.F, Samuel Maňka, VII, Andrej Maroši, VII, Viktória Fáberová, VII, Nina Šopoňová, III.B, Anna Mária Lukáčová, III.E, Sabína Rešetková, III.E. Výtvarne jedinečný bol i portrét Milana Rúfusa, ktorý namaľovala Shazada Maref, II.F, ako i mnoho ilustrácií vystavených na nástenkách. Za akýkoľvek prínos k tomuto umeleckému zážitku všetkým mnohokrát ďakujeme!

Za všetky básne, ktoré odzneli, jedna: Modlitba za Slovensko, ktorá vyjadruje Rúfusov vzťah k rodine, k Bohu, k Slovensku, a ku ktorej netreba dodávať žiadne iné závery.

Viem jedno hniezdo.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu.

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože,
zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
A aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

Monika Siváková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri