Gymnastky z Elánu opäť úspešné. Získali striebro a bronz.Lorem ipsum dolor sit amet 19. 10. 2015 15:00

V sobotu 19.10.2015  sa  v Trnave uskutočnilo 3.kolo Slovenského pohára JIPAST v športovej gymnastike dievčat. Prievidzu reprezentovali 2 dievčatá z Gymnastického klubu Elán Prievidza v dvoch kategóriách s povinnými prvkami vo voľných zostavách.

V kategórii mladších žiačok nás reprezentovala Kristína Drabantová. S úspechom predviedla nacvičené zostavy, ktoré mali vysokú obtiažnosť a takmer na každom náradí mala medailové miesto /najvyššia známka na preskoku - 1.miesto, na bradlách najvyššia známka za predvedenie stačila na 3. miesto, na prostných s bodmi za obtiažnosť a predvedenie získala 2.miesto/. Na kladine mala síce najvyššiu známku za skladbu zostavy a hodnotu prvkov, no pád v úvode ju stál celý bod a zlatú medailu. Celkove i napriek tomu obsadila 3.miesto s celkovým súčtom 43,30 b. a získala II. výkonnostnú triedu, čím potvrdila svoju nomináciu na Majstrovstvá Slovenska.
V kategórii junioriek opäť pretekala Natália Tornócziová. Svoje zostavy predviedla s požadovanou obtiažnosťou. Na kladine mala najvyššiu obtiažnosť a získala tak najvyššiu známku, v preskoku jej chýbalo len 0,05 b. Celkove obsadila druhé miesto a získala tiež II.výkonnostnú triedu.
V nasledujúcom mesiaci sa gymnastky z Elánu budú pokúšať o medailové umiestnenia v Mestskej športovej hale v Prievidzi   na 3.kole  v športovej gymnastike JIPAST C, kde sa prebojovalo z oblastných kôl  celkove 108 pretekárok gymnastických oddielov a klubov Slovenska.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri