Gymnastky a gymnasti z GK Elán úspešne na poslednom kole Slovenského pohára JIPASTLorem ipsum dolor sit amet 14. 11. 2019 10:29

Dievčatá a chlapci z GK Elán Prievidza pod vedením trénerov Prágerová, Strmenská, Šimoňák, Bohňa pokračovali v sobotu 9.11.2019 v pretekoch jesennej sezóny v športovej gymnastike v Poprade a v Košiciach.

Gymnastky si účasť na preteky v Poprade museli prebojovať z oblastných kôl, ktoré sa konali 26.10.2019 vo všetkých troch oblastiach – Bratislava a západ, Stred, Sever a východ. V oblastných kolách súťažilo spolu 339 dievčat z 21 klubov. Celoslovenského kola sa zúčastnilo 16 klubov a celkove štartovalo 107 dievčat.
V kategórii najmladších žiačok si postup z oblastného kola vybojovali tri naše dievčatá a na 13. mieste sa umiestnila Barbora Plevová, 26. miesto Zora Škultéty a 32. miesto Amanda Šnircová.
V kategórii mladších žiačok skončila na 6. mieste Viktória Koreňová, Diana Lugárová obsadila 21. miesto.
V kategórii starších žiačok Karin Miezgová obsadila 24.miesto, v kategórii žien si striebro obhájila Miriam Mihalovičová.
Na celoslovenskom kole sa vyhodnocuje aj súťaž družstiev, pričom sa do bodovania započítavajú dva najlepšie výsledky za klub z každej kategórie. I napriek tomu, že dievčatá v troch kategóriách nezískali pódiové miesta, spoločným snažením si dievčatá z GK Elán vybojovali 3. miesto. Poslednými pretekmi budú Majstrovstvá Slovenska v Bratislave, kde sa stretne 32 najlepších dievčat zo Slovenska v jednotlivých kategóriách. Podmienkou účasti je aj získanie I. alebo II. výkonnostnej triedy.

Chlapci z GK Elán absolvovali v ten istý deň posledné 4. kolo Slovenského pohára v Košiciach. Pretekalo celkove 48 pretekárov zo 7 klubov v piatich kategóriách. Naši mali zastúpenie v dvoch kategóriách.
V kategórii najmladších žiakov získal striebro Michal Bartolen a 5. miesto Sebastián Leporis.
Umiestnenie ďalších pretekárov: 19. miesto Dávid Svitok, 24. miesto Erik Miezga, 25. miesto Simon Štefan a 29. miesto Martin Rychnavský.
Chlapci boli vyhodnotení aj podľa ročníkov narodenia:
- roč. 2010 – Michal Bartolen – 2. miesto,
- roč. 2011 – Sebastiánm Leporis – 1. miesto, Erik Miezga – 6. miesto, Dávid Svitok – 14. miesto,
- roč. 2012 – Simon Štefan – 4. miesto,
- roč. 2013 – Martin Rychnavský – 1. miesto.

V kategórii mladší žiaci „A“ obsadil Viktor Hutár 4. miesto, Patrik Jankeje 6. miesto. Na 11. mieste skončil Adam Dado a na12. mieste Adam Smaho.
Vyhodnotenie po ročníkoch:
- roč. 2007 – Viktor Hutár – 1. miesto,
- roč. 2008  – Adam Smaho – 4. miesto,
- roč. 2009 – Patrik Jankeje – 1. miesto, Adam Dado – 5. miesto.

Chlapci po pretekoch absolvovali testovanie na zaradenie do žiackeho reprezentačného úseku. Hutár, Jankeje, Bartolen boli úspešní, Dado na zaradenie potrebuje ešte splniť prvú výkonnostnú triedu, Leporis bol úspešný v testovaní, ale nespĺňa ešte vek na zaradenie do žiackeho reprezentačného úseku.

Vyvrcholenie tohtoročnej sezóny ešte čaká dievčatá v Nových Zámkoch a chlapcov v Šamoríne a v Prešove v decembri.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri