Gymnastický klub Elán Prievidza zrealizoval 1.kolo Slovenského pohára JIPAST žiakov 2018 v športovej gymnastike.Lorem ipsum dolor sit amet 12. 3. 2018 14:52

Gymnastický klub Elán Prievidza zrealizoval  1.kolo
Slovenského pohára JIPAST žiakov 2018 v športovej gymnastike.

Ide o 4 kolovú celoslovenskú súťaž  gymnastov v žiackych kategóriách, ktorá tradične začína v Prievidzi. Chlapci budú pokračovať 12.5. v Banskej Bystrici, 3.6.v  Trenčíne a posledné kolo sa uskutoční 10.11.v Košiciach, po ktorom budú nasledovať Majstrovstvá Slovenska 1.12. v Šamoríne.

V Prievidzi sa tento krát z dôvodu choroby  predstavilo len 24 pretekárov z 5 klubov Slovenska: Slávia UK Bratislava, , UMB Banská Bystrica, TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov, GK Pavlo Trenčín a  GK Elán Prievidza. Chlapci súťažili v 3 kategóriách - najmladší žiaci , mladší žiaci, starší žiaci. Podľa stanovených kritérií boli chlapci vyhodnotení podľa stanovených kategórií  celkove a zároveň i v danej kategórii po ročníkoch.

Výsledky najmladších žiakov:
1.miesto: Damián Piasecký – Slávia UK Bratislava - 85,15 bod.
2.miesto : Jakub  Šimášek - Slávia UK Bratislava - 83,30 bod.
3.miesto : Jakub Uličný – TJ Sokol ŠŠG P-T Prešov – 81,10 bod.
4.miesto : Michal Bartolen – GK Elán Prievidza – 79,70 bod.
5.miesto: Alex Miko - GK Elán Prievidza – 79,20 bod.
Všetci získali I. výkonnostnú triedu.
Umiestnenie ostatných domácich pretekárov:
8.miesto : Adam Dado – 75,55 b. – II.VT
10.miesto: Martin Kotrík – 73,10 b. – II.VT
12.miesto : Sebastián Leporis – 72,05 – II.VT

Vyhodnotenie najmladších žiakov v ročníkoch:

Ročník 2009
1.miesto: Damián Piasecký – Slávia UK Bratislava -  85,15 bod.
2.miesto : Jakub  Šimášek - Slávia UK Bratislava - 83,30 bod.
3.miesto : Adama Dado – GK Elán Prievidza - 75,55 b.
 
Ročník 2010
1.miesto: Jakub Uličný – TJ Sokol ŠŠG P-T Prešov – 81,10 bod.
2.miesto : Michal Bartolen – GK Elán Prievidza – 79,70 bod.
3.miesto : Alex Miko - GK Elán Prievidza – 79,20 bod.

Ročník 2011
1.miesto : Sebastián Leporis – GK Elán Prievidza - 72,05 bod.

Ročník 2012
1.miesto : Skyelar Heynes – GK Pavlo Trenčín – 72,45 bod.

Výsledky mladších žiakov:

1.miesto: Peter Kremnický  – UMB Banská Bystrica -  85,85 bod.
2.miesto : Teo Rzounek - Slávia UK Bratislava -  85,65 bod.
3.miesto : Sebastián Samson – UMB Banská Bystrica – 85,50 bod.
Všetci získali I. výkonnostnú triedu.
Umiestnenie ostatných domácich pretekárov:
8.miesto : Adam Smaho – 67,65  b. – III.VT

Vyhodnotenie mladších žiakov v ročníkoch:
Ročník 2006
1.miesto: Jakub Bonko  – GK Pavlo Trenčín -  72,00 bod.
Ročník 2007
1.miesto: Peter Kremnický  – UMB Banská Bystrica
2.miesto : Sebastián Samson – UMB Banská Bystrica
3.miesto : Lukáš Tančin - TJ Sokol ŠŠG P-T Prešov
Ročník 2008
1.miesto : Teo Rzounek – Slávia UK Bratislava
2.miesto – Sebastián Stračina – Slávia UK Bratislava
3.miesto – Adam Smaho – GK Elán Prievidza

Výsledky starších žiakov:
V tejto kategórii žiaľ v tomto kole pretekali len chlapci z Trenčína, ktorí sa predstavili v povinných a voľných zostavách  a už pred pretekmi mali zaručené prvé miesto.
V kategórii ročník 2004 predstavil svoje voľné zostavy Oliver Kasala a v kategórii ročníku 2005 predviedol povinné zostavy Patrik Pavlíček. Chlapci i napriek tomu, že nemali konkurenciu, predviedli svoje zostavy precízne a s čo najvyššou obtiažnosťou.

Gymnastický klub Elán Prievidza touto cestou ďakuje mestu Prievidza za finančnú a materiálnu podporu na činnosť, štartovné  a odmeny pre pretekárov.

Poďakovanie  patrí aj  dlhoročným sponzorom, ktorí opäť prispeli odmenami  pre víťazov Daffer spol. s r.o., Nestlé Slovensko s.r.o., Galterra s.r.o p. Linder, Fresh – p.Meszároš, , Radosport – p.Hasák, Peter Hartmann, p. Kráľ – pohostinstvo u Kráľa, Bionela – p. Hromada, Erko – p.Koryťák, Auding s.r.o. – p.Daubnerová a rodičom a priateľom gymnastiky, ktorí pomohli pri príprave pretekov.

Ďalšie preteky čakajú dievčatá i chlapcov v máji  v Banskej Bystrici a v Žiline .


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri