Germicídne žiariče v MŠ na Ul. A. Mišúta1. 6. 2021 14:06

Materská škola na Ulici A. Mišúta v Prievidzi, dostala do daru od rodičovského združenia päť germicídnych žiaričov PROMOS XX W/A, ktoré sa sa používajú v triedach a šatniach detí na sterilizáciu vzduchu. Pracujú na princípe ožarovania kontaminovaného vzduchu ultrafialovým žiarením. Uzatvorený germicídny žiarič je možné používať aj za prítomnosti ľudí.

Materská škola teda vďaka rodičom obohatila svoj Školský vzdelávací program Sauna, pohyb, zdravá strava, k poznaniu a k tvorivým hrám nám silu dáva so zameraním na  vytváranie podmienok pre ochranu a podporu zdravia detí prostredníctvom aktivít na upevnenie fyzického a duševného zdravia a zdravého životného štýlu o možnosť sterilizácie vzduchu, ktorá je najmä v dnešnej epidemiologickej dobe veľmi dôležitá a opodstatnená.

Pretože zdravie a ľudské správanie sú navzájom prepojené, len trpezlivosťou, zodpovednosťou a preventívnymi opatreniami môžeme dospieť k udržiavaniu zdravia  a k predchádzaniu chorobám. A o to sa spoločne s rodičmi snažíme a ďakujeme za podporu.

PaedDr. Silvia Bošnovičová, riaditeľka školy


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri