FÚZIE 2019 – koncerty a vzdelávanie pre všetky generácieLorem ipsum dolor sit amet 9. 5. 2019 09:15

Už po jedenástykrát prichádza tím organizátorov s komplexným podujatím, ktoré sa skladá z dvoch samostatných projektov: festivalového a vzdelávacieho. Ten prvý, nesúci názov „Fúzie 2019 – festival nielen o jazze“ zahŕňa predovšetkým príťažlivé koncerty jazzu a jeho fúzií s príbuznými hudobnými žánrami.

Ten druhý – „Fúzie 2019 – kultúrno-vzdelávacie aktivity“ – obsahuje vokálne, inštrumentálne a súborové workshopy, propagačno-motivačný koncert pre žiakov ZUŠ a výchovný koncertu pre žiakov základných a stredných škôl. Spolu vytvárajú priestor na prezentáciu, propagáciu, popularizáciu, edukáciu jazzu a jemu príbuzných žánrov. Projekty v priebehu štyroch dní ponúknu nielen  špičkové profesionálne koncerty určené širokej verejnosti, či  výchovné koncerty pre mladých, ale aj prezentáciu mladých adeptov jazzu s možnosťou vyskúšať si vokálne a inštrumentálne zručnosti pod vedením skúsených lektorov a v rámci celoslovenskej prehliadky súborov ZUŠ.

Priama realizácia podujatia začína projektom „Fúzie 2019 – kultúrno-vzdelávacie aktivity „ v stredu 15. mája v sále Domu kultúry KaSS v Prievidzi, kde sa uskutoční výchovný koncert určený pre žiakov základných a stredných škôl. Tejto úlohy sa umelecky a lektorsky ujali aktéri nanajvýš kompetentní - členovia súboru Martin Uherek Quartet s programom „Príbehy jazzu II“.

O dva dni neskôr, v piatok 17. mája, projekt pokračuje už od 9,00 workshopmi realizovanými v priestoroch Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi. Vokálne workshopy budú viesť jazzová odbornícka Lenka Vašátková a speváčka - Doris Thotová. O inštrumentálne workshopy sa postarajú členovia pražského jazzového zoskupenia Miroslav Hloucal Sextet CZ/SK: kontrabas - Tomáš Baroš, bicie – Peter Solárik, piano – Jakub Tököly, saxofóny Rosťa Fraš a Ondřej Štveráček, trúbka - Miroslav Hloucal.

Všetci spomenutí lektori a účastníci workshopov sa o 15,00  presunú do priestorov kina Baník,  kde sa pod vedením Lenky Vašátkovej uskutoční workshop na tému „hra v súbore“, zameraný predovšetkým na hru v súbore big-bandového typu.

Piatkový jazzový deň následne vyústi o 17 h do Celoslovenskej prehliadky  súborov ZUŠ a o 19 h do propagačno-motivačného koncertu kapely MIROSLAV HLOUCAL SEXTET.
Posledný deň realizácie podujatia - sobota 18. mája 2019 - bude  patriť bohatému koncertnému programu  projektu „Fúzie 2019 – festival nielen o jazze“. V troch blokoch sa v ňom predstavia tri originálne autorské hudobné programy. Prvým z nich bude zaujímavý umelecký projekt skladateľa, klaviristu Martina Majla Štefánika. Jeho kapela ĽUDOVE MLADISTVÁ / SK spája prvky folklóru, jazzu, vážnej a energickej modernej hudby.

Ako druhí sa predstavia v našich podmienkach exotickí umelci ALEXANDRE SANTOS & LEONARDO BARBOSA BR/PT. Ide o unikátne duo ktoré predstavuje brilantné spojenie latinsko-americkej hudby severnej Brazílie s hudbou africkou a reggae. Alexandre Santos hrá na jeden nástroj s nenapodobiteľnou virtuozitou, súčasne basový aj gitarový part. Svoj výkon umocňuje charizmatickým spevom. Spolu s brilantnou hrou hráča na bicie nástroje, Leonarda Barbosa, tvoria radostnú hudbu s imaginárnym zvukom celého orchestra.

Program festivalu vygraduje fúzia hudby známej ako Balkan, Gypsy, Klezmer, Pop a Swing, občas i Blues v podaní kapely Circus Problem /CZ. Táto úspešná česká kapela už vyrástla z domácej klubovej scény a úspešne sa prezentuje na pódiách popredných českých a západoeurópskych festivalov. Prezentuje sa originálnou a nezameniteľnou tvorbou autorských piesni lídra kapely Jirku Čevelu.

Realizácii obsahovo širokého a hodnotného programu projektov predchádzala ročná organizačná príprava.  Podujatie si vyžadovalo viaczdrojové financovanie, koná sa vďaka  viacerým partnerom podujatia a má zabezpečené finančné krytie aj  z verejných zdrojov – Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Prievidza. Hlavným partnerom projektu „Fúzie 2019 – kultúrno-vzdelávacie aktivity“ je Fond na podporu umenia.
 
Partneri podujatia
Fondu na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Projekt podporil Trenčiansky samosprávny  kraj a koná sa pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku.
Projekt z verejných zdrojov podporilo mesto Prievidza.
Generálny partner                                                                   
Partner IZING, s.r.o.                                                              
EGON, s. r. o.
hlavný organizátor: OZ K2000                      
spoluorganizátori: KaSS Prievidza, ZUŠ L. Stančeka, Art kino Baník
                                                          


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri