Fotosúťaž „Európa v mojom regióne“Lorem ipsum dolor sit amet 21. 6. 2013 08:10

Európska komisia aj tento rok vyhlásila súťaž fotografií „Európa v mojom regióne“, ktorej cieľom je oceniť fotografie zachytávajúce zrealizované európske projekty.

Súťaž je otvorená pre všetkých občanov EÚ vo veku od 18 rokov. Stačí zaslať fotografiu projektu s dôkazom o financovaní zo zdrojov EÚ (s uvedením bilboardu, tabule s vlajkou EÚ a informáciou o spolufinancovaní EÚ na fotografii) v termíne najneskôr do 23. augusta 2013.

Na štyroch víťazov čaká digitálny fotoaparát s vybavením v hodnote 1000 eur a výlet do Bruselu počas Európskeho týždňa regiónov a miest (7. – 10. október 2013). Jeden zo štyroch výhercov bude vybraný širokou verejnosťou prostredníctvom hlasovania na facebooku.

Viac informácií o súťaži a podmienkach nájdete na tejto stránke.

Trenčín Region Brussels Office


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri