Fotosúťaž „Európa v mojom regióne“Lorem ipsum dolor sit amet 30. 7. 2012 13:08

Európska komisia vyhlásila fotografickú súťaž „Európa v mojom regióne“. Pre víťazov sú pripravené zaujímavé ceny: digitálne fotoaparáty s vybavením v hodnote 1000 € a výlet do Bruselu pre dve osoby.

Musí ísť o fotografie projektov, ktoré získali finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) alebo Kohézneho fondu. Na fotografii je potrebné zachytiť údaje o projekte – v hľadáčiku nevynechajte tabuľu s európskou vlajkou a informáciami o financovaní.

Uvedené fondy sa využívajú na modernizáciu menej rozvinutých regiónov EÚ, ktorým pomáhajú prekonať nástrahy globalizovaného svetového hospodárstva. Financie sa používajú napríklad na rozvoj zručností miestnych pracovníkov, podporu podnikania, zlepšovanie infraštruktúry a ochranu životného prostredia.

Do súťaže sa môžete prihlásiť v dvoch rozličných kategóriách – ako zamestnanec organizácie, ktorá dostala prostriedky z fondov regionálneho rozvoja EÚ, alebo v kategórii pre širokú verejnosť. K účasti je potrebné, aby ste si vytvorili účet na sociálnej sieti Facebook, ak ho ešte nemáte. Pre začiatok si môžete vyhľadať projekty napríklad vo svojom okolí či v oblasti, ktorá vás toto leto láka.

Na jeseň budú v každej kategórii vybraní dvaja víťazi. O jednom z nich sa rozhodne vo verejnom online hlasovaní, ktoré prebehne v čase od 27. augusta od 7. septembra. Druhého víťaza v každej kategórii vyberie porota, ktorá posúdi estetickú hodnotu fotografií, mieru kreativity a ich význam z hľadiska regionálnej politiky EÚ.

Každý víťaz dostane poukážku v hodnote 1 000 EUR na nákup príslušenstva k digitálnemu fotoaparátu a výlet pre dve osoby do Bruselu počas Európskeho týždňa regiónov a miest 2012 (8. až 11. októbra). Do súťaže sa môžete prihlásiť do konca augusta. Informácie o súťaži nájdete aj na Facebooku.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri