Fotografická súťaž Tradície nášho kraja25. 6. 2017 22:53

Radi fotíte? Páčia sa vám slovenské ľudové zvyky a tradície? Pomôžte ich zdokumentovať a zapojte sa do fotografickej súťaže Tradácie nášho kraja.

Fotografickú súťaž Tradície nášho kraja organizuje Matica slovenská, Dom Matice slovenskej Prievidza.

Súťažná téma je tradičná ľudová kultúra (tradičná svadba, vianočné a veľkonočné sviatky, fašiangy, stavanie mája, vynášanie Moreny, driapačky peria, folklór, remeslá, ľudový kroj, poľnohospodárske práce atď. Do súťaže môžete prihlásiť najviac 5 fotografií. Uzávierka súťaže je 31. augusta 2017.

Podrobné informácie o súťaži nájdete tu: http://www.maticapd.sk/projekty/tradicie/


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri