Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očamiLorem ipsum dolor sit amet 22. 8. 2013 14:37

Radi fotíte? Pochádzate z hornej Nitry, alebo máte k tomuto regiónu blízky vzťah? Zapojte sa s Maticou slovenskou v Prievidzi do 3. ročníka fotografickej súťaže Horná Nitra mojimi očami.

Nezáleží na veku, či mieste vášho bydliska. Súťažiaci môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý pošle aspoň jednu súťažnú fotografiu spolu so všetkými potrebnými údajmi. Fotografie musia byť zhotovené na území hornej Nitry, to znamená v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou.

Súťaží sa v troch kategóriách: 1. Ľudové zvyky a tradície; 2. Historické pamiatky a ľudová architektúra a 3. Príroda. Do súťaže môže jeden súťažiaci prihlásiť najviac 3 fotografie v každej kategórii (spolu 9 fotografií). Uzávierka súťaže je 30. septembra 2013. Na výhercov čakajú zaujímavé ceny ako napr. rozprávkový pobyt v bojnických kúpeľoch, poukážky na zhotovenie fotoproduktov, knihy a veľa ďalších skvelých cien.

Súťažné snímky je potrebné doručiť e-mailom na adresu mojimiocami@gmail.com. Povolené sú iba štandardné formáty fotografií (*.jpg, *.bmp, *.tiff) a základné úpravy fotografií. Minimálna veľkosť súťažnej fotografie je 2048 x 1536 pixlov. Snímky, ktoré nebudú napĺňať danú tému, alebo ich kvalita nebude postačujúca, nebudú zaradené do súťaže.

So súťažnými fotografiami je potrebné zaslať nasledovné údaje: súhlas so súťažnými podmienkami, číslo súťažnej kategórie, názov fotografie, miesto, kde bola fotografia zhotovená, rok zhotovenia fotografie, meno a priezvisko, vek, adresa, e-mail a telefonický kontakt.

Podrobné súťažné podmienky, vrátane informácií o ochrane osobných údajov; úprave licenčných, autorských a osobnostných práv a popisu vyhodnotenia súťaže si môžete stiahnuť tu.

HORNÁ NITRA MOJIMI OČAMI 2013 - Súťažné podmienky ico_pdf_46


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri