Fotografická súťaž: Bariéry 201126. 9. 2011 12:52

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vyhlasuje v poradí už štvrtý ročník internetovej fotografickej súťaže pod názvom Bariéry 2011. Súťaž sa v tomto roku nesie v duchu “Starosti a radosti každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím” a bude prebiehať od 20. septembra do 25. novembra 2011 na stránke www.nrozp-bariery.sk.

Zobrazovanie bariér, ale aj spôsobov ich prekonávania, má pre osoby so zdravotným postihnutím veľký význam. Nezáleží na tom, kto na ne upozorňuje, dôležité je, že aj široká verejnosť začína vnímať ľudí so sluchovým, zrakovým, mentálnym, duševným alebo telesným postihnutím ako súčasť spoločnosti.

 „Projekt Bariéry v minulých ročníkoch prekročil hranice pôvodného zámeru zobrazenia fyzických bariér, ktoré sužujú ľudí so zdravotným postihnutím. Svedčia o tom fotografie z minuloročných súťaží zobrazujúce aj postihnutie, ktoré možno nie je navonok viditeľné. Preto sme sa rozhodli v roku 2011 zrealizovať fotografickú súťaž na tému každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím a ukázať prostredníctvom fotografie nielen prekážky, ale aj príklady dobrej praxe odstraňovania bariér v živote ľudí s postihnutím“, povedala Michaela Hirčková, manažérka projektu.

 Súťažiaci, ktorí zašlú najlepšie fotografie, majú možnosť získať hodnotné ceny, ktorými sú fotoaparáty FUJIFILM, darčeky spoločnosti IBM a balíček ekodrogérie od spoločnosti Biologika.  Viac informácií o podmienkach súťaže je uvedených v pravidlách súťaže. Vyhodnotenie ako aj následná výstava fotografií prebehne v mesiaci december.

Projekt Bariéry 2011 realizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR v rámci programu 7.1 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Obzvlášť nás teší podpora spoločností IBM Slovensko, FUJIFILM Europe GmbH, Megafoto s.r.o. a Biologika.  Fotografická súťaž vyvrcholí putovnou výstavou realizovanou v Bratislave a v Košiciach.

 Zámer projektu ako aj pravidlá súťaže ostávajú pre tento rok nezmenené. Zverejnené sú na www.nrozp-bariery.sk . Súťažiace fotografie môžu prispievatelia zasielať na adresu foto@nrozp-bariery.sk.

 

 

Mgr. Michaela Hirčková

Organizátorka súťaže

                                                                                                                                                                                   Kontakt: 0911 469 226, hirckova@gmail.comInfo servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri