Fontána v centre Prievidze dostane pomenovanie12. 9. 2016 12:48

Fontána na Námestí slobody dostane svoj oficiálny názov. Mesto Prievidza dáva verejnosti príležitosť navrhnúť novej fontáne výstižný názov. Nasledovať bude verejné hlasovanie.

Novovybudovaná fontána v centre mesta, ktorá je v plnej prevádzke od 1. júla 2016, sa stala počas letných dní vyhľadávaným miestom relaxu na Námestí slobody v centre Prievidze.
 
Samospráva mesta teraz plánuje pomenovať fontánu aj oficiálnym názvom. Do procesu pomenovania chce zapojiť aj verejnosť. „Uvedomili sme si, že aj fontány mávajú v mestách bežne svoje názvy. Tá naša nová názov zatiaľ nemá. Preto sme sa rozhodli zapojiť verejnosť a fontánu v centre mesta pomenovať nejakým výstižným názvom,“ hovorí primátorka mesta Katarína Macháčková.
 
Možnosť zaslať súťažné návrhy
Výber pomenovania fontány bude mať dve fázy. V prvej fáze, ktorá potrvá do 20. septembra, môže verejnosť doručiť samospráve svoje návrhy na potenciálne pomenovanie. Návrhy je možné doručiť e-mailom na info@prievidza.sk alebo osobne na miesto prvého kontaktu v budove Mestského úradu.
 
Z návrhov Komisia školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi v druhej fáze vyberie tri najvhodnejšie, z ktorých výsledné pomenovanie vyberie hlasovaním široká verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať počas októbra 2016. Hlasovať bude možné elektronicky alebo prostredníctvom anketových lístkov uverejnených v miestnej tlači.
 
Informácie o fontáne

Návrh novej fontány na centrálnom námestí vzišiel z architektonickej súťaže. Mesto Prievidza v roku 2013 vypísalo anonymnú architektonickú súťaž na spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody v centrálnej mestskej zóne. Nad architektonickou súťažou prebrali záštitu architekti zo Slovenskej komory architektov. Návrh novej fontány je dielom autorov víťazného návrhu spoločnosti txt architekti.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri