Fontána v centre Prievidze dostane pomenovanie12. 9. 2016 12:48

Fontána na Námestí slobody dostane svoj oficiálny názov. Mesto Prievidza dáva verejnosti príležitosť navrhnúť novej fontáne výstižný názov. Nasledovať bude verejné hlasovanie.

Novovybudovaná fontána v centre mesta, ktorá je v plnej prevádzke od 1. júla 2016, sa stala počas letných dní vyhľadávaným miestom relaxu na Námestí slobody v centre Prievidze.
 
Samospráva mesta teraz plánuje pomenovať fontánu aj oficiálnym názvom. Do procesu pomenovania chce zapojiť aj verejnosť. „Uvedomili sme si, že aj fontány mávajú v mestách bežne svoje názvy. Tá naša nová názov zatiaľ nemá. Preto sme sa rozhodli zapojiť verejnosť a fontánu v centre mesta pomenovať nejakým výstižným názvom,“ hovorí primátorka mesta Katarína Macháčková.
 
Možnosť zaslať súťažné návrhy
Výber pomenovania fontány bude mať dve fázy. V prvej fáze, ktorá potrvá do 20. septembra, môže verejnosť doručiť samospráve svoje návrhy na potenciálne pomenovanie. Návrhy je možné doručiť e-mailom na info@prievidza.sk alebo osobne na miesto prvého kontaktu v budove Mestského úradu.
 
Z návrhov Komisia školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi v druhej fáze vyberie tri najvhodnejšie, z ktorých výsledné pomenovanie vyberie hlasovaním široká verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať počas októbra 2016. Hlasovať bude možné elektronicky alebo prostredníctvom anketových lístkov uverejnených v miestnej tlači.
 
Informácie o fontáne

Návrh novej fontány na centrálnom námestí vzišiel z architektonickej súťaže. Mesto Prievidza v roku 2013 vypísalo anonymnú architektonickú súťaž na spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody v centrálnej mestskej zóne. Nad architektonickou súťažou prebrali záštitu architekti zo Slovenskej komory architektov. Návrh novej fontány je dielom autorov víťazného návrhu spoločnosti txt architekti.


Info servis